Nicklas Berild Lundblad:En Nagel i ögat på vetenskapens världsbild

Vi sätter vår tillit till vetenskapens bild av världen, trots att den inte kan förklara till exempel hur liv och medvetande kunde uppstå ur intet. Filosofen Thomas Nagels nya bok utmanar vetenskapen på ett intressant sätt, men erbjuder ingen riktigt trovärdig motbild.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

Robert Fludds bild av medvetandet, cirka 1619.

Annons

Vår vetenskapliga världsbild har under lång tid varit stabil. Förenklat kan den beskrivas såhär: vi är reduktionister och anser att sociologi, psykologi, biologi och kemi ytterst kan reduceras till fysik och fullständigt beskrivas med en uppsättning grundläggande krafter som verkar på ett antal elementarpartiklar. Elementarpartiklarna består inte av något ytterligare och de grundläggande krafterna kan inte förklaras vidare. Universum kan slutgiltigt förstås med dessa komponenter och förklaras med hur de samverkar.

Vad gäller livet på jorden är det ett resultat av en process som vi kallar evolutionen där det naturliga urvalet och variationen skapat en mångfald av olika livsformer med egenskaper som helt förklaras av samma process.

Annons
Annons
Annons