Annons
X
Annons
X

En myt att vetenskap kan förenas med religion

REPLIK | VETENSKAP OCH TRO

Bara med en opersonlig gud som existerar utanför tid och rum och aldrig gör någonting kan man komma undan en konfrontation med vetenskapen.
Patrik Lindenfors och Christer Sturmark

Ett antal ”fellows” vid den reaktionärt kristna Claphaminstitutet går på SvD Brännpunkt (8/12) igenom en mängd forskare som lyckats kombinera sin yrkesverksamhet med kristen tro. Därmed, menar de, står vetenskap och religion inte i något motsatsförhållande. Trots att den historiska beskrivningen i stora delar är riktig (Darwin var dock inte religiös, vad som än påstås i artikeln) så är slutsatsen felaktig.

Vetenskap har sitt ursprung i antikens Grekland. Claphaminstitutet hävdar utifrån denna månghundraåriga samexistens dock inte att den grekiska mytologin är kompatibel med vetenskapen. Det är inte så konstigt, för det är uppenbart att den grekiska gudavärlden är påhittad, även om man är starkt religiös. Men vilken religion som för tillfället hålls som sann av religiösa på en plats på en viss tidpunkt är bara en historisk tillfällighet.

Annons
X

Claphaminstitutet, som arbetar för att försvara den kristna tron, förnekar enligt sin hemsida delar av evolutionsteorin eftersom dessa står i konflikt med vad som står i bibeln. Hur man kan hävda den åsikten samtidigt som man påstår att det inte finns någon konflikt mellan religion och vetenskap är obegripligt.

Det finns dock uppenbarligen religiösa forskare, hur ska man förstå det? Egentligen är det inte så konstigt. Forskare är som människor är mest, det finns också forskare som sysslar med horoskop, homeopati, slagrutor, klimatförnekande, ockultism och spiritism, men trots detta är dessa verksamheter inte heller förenliga med vetenskap.

Konflikten mellan tro och vetenskap handlar om metodik. Religioner har föreställningar om en övernaturlig verklighet. Det kan röra sig om gudar, andar eller själar. Eftersom de här påstådda entiteterna är övernaturliga är de oåtkomliga för undersökningar. Vill man tro på deras existens får man istället lita till de auktoriteter som påstår sig veta saker om dem.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Vetenskap fungerar fundamentalt annorlunda. Där litar man inte på någon auktoritet utan istället på en metod. Metoden är i grunden enkel. Behåll kunskap som håller för experimentella tester och observationer, kasta bort kunskap som inte håller för dessa tester. Tror man inte på ett vetenskapligt påstående kan man själv konstruera experiment eller göra observationer som visar att den är felaktig. Ett säkert Nobelpris väntar till exempel om någon skulle lyckas falsifiera evolutionsteorin.

  Claphaminstitutet drar därmed ogiltiga slutsatser, vilket deras ogrundade avvisande av evolutionen visar tydligt. Vi hoppas att det är ett misstag men fruktar att det är avsiktligt. Är det något man kan lära sig av historien så är det att ändamålet tydligen helgar medlen när det gäller att försvara den kristna tron. Då är sanningen ofta första offret.

  Det finns egentligen bara ett sätt som religion kan vara ”förenlig” med vetenskapen; Om de religiösa föreställningarna helt saknar empiriska sanningsanspråk, om religionen håller sig med en gudsbild som aldrig ingriper i vår verklighet, aldrig gör mirakel och aldrig hör bön. Med en opersonlig gud som existerar utanför tid och rum och aldrig gör någonting kan man komma undan en konfrontation med vetenskapen. Men en sådan religion skulle å andra sidan helt sakna förklaringsvärde för tillvarons mysterier.

  PATRIK LINDENFORS

  forskare i evolutionsbiologi och författare

  CHRISTER STURMARK

  ordförande Humanisterna

  Fotnot: I en tidigare version benämndes Claphaminstitutet felaktigt Credoakademin. Artikelförfattarna beklagar misstaget.

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X