Annons

En myt att Sverige har ett starkt anställningsskydd

Godtycket när det gäller anställningar är tillbaka på svensk arbetsmarknad. De tidigare tydliga reglerna är på väg att monteras ned. Vår fråga till politikerna är; ska inte Sverige tillhöra toppskiktet i världen när det gäller anställningsskydd? Det skriver jurister vid LO-TCO Rättsskydd.

Under strecket
Publicerad

Ett skydd mot godtycke – det var tanken när lagen om anställningsskydd (Las) kom för snart 40 år sedan. En arbetstagare skulle inte kunna mista sitt jobb och sin försörjning på godtyckliga grunder. Skyddet för anställningen i Las vilar på att tillsvidareanställning (fast anställning) ska vara den huvudsakliga anställningsformen, att det krävs saklig grund för att säga upp en tillsvidareanställd arbetstagare och att det finns regler om turordning och företrädesrätt till återanställning om skälet till uppsägningen är arbetsbrist.

Fram till idag har Las ändrats flera gånger. Under årens lopp har också Arbetsdomstolen i ett antal domar slagit fast hur Las ska tolkas. Det finns anledning att vara djupt bekymrad över utvecklingen. Frågan måste ställas om anställningsskyddet är på väg att monteras ned steg för steg.

Annons
Annons
Annons