Annons
X
Annons
X

En miljard till studentbostäder

Socialdemokraterna föreslår en byggbonus på en miljard kronor år 2013 till byggande av studentbostäder. Dessutom bör en parlamentarisk kommitté med tydligt uppdrag att snabbt föreslå förändringar i plan- och bygglagen tillsättas, skriver Magdalena Andersson och Veronica Palm (S).

För att få investeringar till bostadsbyggande måste varje sten vändas utan ideologiska låsningar, skriver Socialdemokraternas ekonomisk-politiska talesperson Magdalena Andersson och Veronica Palm, bostadspolitisk talesperson.
För att få investeringar till bostadsbyggande måste varje sten vändas utan ideologiska låsningar, skriver Socialdemokraternas ekonomisk-politiska talesperson Magdalena Andersson och Veronica Palm, bostadspolitisk talesperson. Foto: BERTIL ERICSON/SCANPIX OCH LEIF R JANSSON/ SCANPIX

BRÄNNPUNKT | SKUGGBUDGET

Den akuta bristen och det extraordinära läget som vi nu står inför gör att staten måste ta sitt ansvar.

Bostadsbristen är i dag alarmerande. Nyproduktionen av bostäder är mycket låg. Bristen på tillgängliga bostäder och det knappa bostadsbyggandet är ett av de mest allvarliga hindren för tillväxt i Stockholmsregionen. Denna verklighet delas av många av landets tillväxtorter.

SCB:s statistik visar att antalet nyproducerade bostäder under första halvåret 2012 fortsätter att minska – trots rekordstor efterfrågan. Tidigare har det rapporterats att nyproduktionen av studentbostäder i princip avstannat.

Annons
X

Det finns ett samband mellan bostadsmarknadens funktionssätt och ekonomins tillväxt. En väl fungerande arbetsmarknad förutsätter att människor kan flytta till arbetstillfällen. Ökad rörlighet bidrar till högre produktivitet och fler jobb. Det håller inte att studenter vid våra forsknings- intensiva universitet avbryter sin utbildning för att de inte hittar någonstans att bo.

Enligt statistik från SCB färdigställdes det i hela Sverige 134 bostäder för studenter 2011. Bristen på bostäder för studenter är särskilt svår i Stockholm, Uppsala, Göteborg och Lund. Enligt regeringens egen utredare finns ett samlat behov av 20000 studentbostäder.

I Stockholm utlovade den styrande majoriteten 4400 nya studentbostäder till 2015. Löftet har i nuläget bara resulterat i 86 studentbostäder. Nu har löftet tagits tillbaka eftersom den förda politiken bevisligen inte lyckats.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  I dagarna har det rapporterats om nya vidlyftiga löften om fler bostäder från regeringen. Fredrik Reinfeldt lovar 40000 bostäder om den blå tunnelbanelinjen förlängs till Nacka. Sten Nordin och Joakim Larsson lovar 100000 nya bostäder. Hur dessa löften ska infrias återstår att se. I verkligheten har knappt 7000 bostäder färdigställts sedan 2010.

  Det behöver investeras mer i nya svenska bostadsfastigheter. Bostadssektorn i Sverige måste bli bättre på att locka investerare och riskkapital. Sverige tillhör de länder i västvärlden som haft lägst investeringar i bostadssektorn sett över de senaste tio åren. För att få investeringar till bostadsbyggande måste varje sten vändas utan ideologiska låsningar.

  Den akuta bristen och det extraordinära läget som vi nu står inför gör att staten måste ta sitt ansvar för en del av kostnaden. Det mest effektiva sättet, i dagsläget, är att införa ett investeringsstöd riktat till studentlägenheter och små lägenheter. Vi måste komma igång med byggandet av fler bostäder. Därför föreslår vi i vår budgetmotion en byggbonus på en miljard kronor år 2013 till byggande av studentbostäder och små hyreslägenheter.

  Mer resurser räcker emellertid inte. Vi har i dag regelverk och system som fördyrar och många gånger försvårar nyproduktion. Det behövs incitament där alla arbetar för att få fram prisvärda bostäder med rimlig lönsamhet.

  Plan- och bygglagen behöver ses över. Sedan drygt ett år tillbaka har vi en ny plan- och bygglag. Förändringen skulle leda till enklare planering och processen skulle bli snabbare och mer effektiv. I stället blev det krångligare – med ökad administration och osäkerhet som leder till ökade risker och högre kostnader.

  En väl fungerande lagstiftning är en förutsättning för att öka bostadsbyggandet. I Tyskland genomfördes omfattande lagreformer som ledde till att bostadsbyggandet ökade. Det som tar upp till tio år i Sverige från idé till färdigt hus bedöms av NCC ta två år i Tyskland. Osäkerheten och den långa vägen från idé till byggstart försämrar konkurrensen, fördyrar nyproduktionen och gör det svårare för små byggföretag att konkurrera. Vi föreslår att regeringen kallar ihop en partsammansatt och parlamentarisk kommitté med tydligt uppdrag att snabbt föreslå nödvändiga förändringar i plan- och bygglagen.

  Det krävs särskilda initiativ för att få i gång bostadsbyggandet – framförallt i storstads- och tillväxtregionerna där behoven är som störst. Det krävs ekonomiska resurser för att bygga studentlägenheter och små lägenheter som unga och studenter har råd med. Det föreslår vi i vår budgetmotion.

  MAGDALENA ANDERSSON

  ekonomisk-politisk talesperson

  VERONICA PALM

  bostadspolitisk talesperson

  Annons
  Annons
  X

  För att få investeringar till bostadsbyggande måste varje sten vändas utan ideologiska låsningar, skriver Socialdemokraternas ekonomisk-politiska talesperson Magdalena Andersson och Veronica Palm, bostadspolitisk talesperson.

  Foto: BERTIL ERICSON/SCANPIX OCH LEIF R JANSSON/ SCANPIX Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X