Annons
X
Annons
X

En mer jämställd jul med M och alliansen

Inkomsten för eget arbete har ökat mer för kvinnor än män under de senaste åren. Det visar en rapport från riksdagens utredningstjänst, skriver Anna Kinberg Batra och Saila Quicklund (M).

BRÄNNPUNKT | JÄMSTÄLLDHET

Vår arbetsmarknads-
politik stärker kvinnors ställning och möjligheter på arbetsmarknaden.
Anna Kinberg Batra och Saila Quicklund

Julen närmar sig. Hemmet ska pyntas, maten ska köpas och julklappar ska slås in. Julen är en källa till glädje för de allra flesta och ett tillfälle att träffa familj, släkt och vänner. Men vi kan inte blunda för att alla inte känner samma glädje och förväntningar inför julen. De som har små ekonomiska marginaler kan uppleva jultiden som påfrestande.

För Moderaterna och alliansen är det viktigt att det ska vara lönsamt att arbeta. Jobbskatteavdraget ger mer pengar i plånboken och är konstruerat så att det gör störst skillnad för dem som behöver det mest.

Annons
X

Riksdagens utredningstjänst har tittat på resultaten av vår politik. Deras rapport visar att inkomsten från eget arbete ökat för både kvinnor och män under perioden 2006-2010. En viktig slutsats är dock att det är kvinnor som fått de största ökningarna av arbetsinkomsten. Mellan åren 2000-2005 låg andelen av kvinnors inkomst som kommer från arbete i princip stilla kring 72,5 procent. År 2010 hade andelen stigit till 77,3 procent, det vill säga en ökning på 4,8 procentenheter sedan 2005. Motsvarande ökning för männen är 1,9 procentenheter. Den största relativa förändringen sker mellan åren 2006 och 2007 när jobbskatteavdraget träder i kraft.

Vad avser det ökande antalet arbetade timmar som jobbskatteavdraget leder till är det särskilt kvinnor som påverkas positivt. Enligt beräkningar från finansdepartementet förväntas jobbskatteavdraget på lång sikt öka antalet arbetade timmar för kvinnor med 2,9 procent, jämfört med 1,8 procent för män. Jobbskatteavdraget leder därför till en mer jämställd fördelning av lönearbetet.

Jämställdheten ökar även inom hemmen. Statistik från Statistiska centralbyrån, SCB, visar att kvinnor och män i allt större utsträckning delar på hushållsarbetet. Kvinnor lägger allt mindre tid på hushållsarbetet i takt med att de jobbar mer. Kvinnorna tar fortfarande störst ansvar men klyftan minskar. Det är en glädjande utveckling, men innebär inte att vi kan slå oss till ro. Kvinnor tjänar, äger och bestämmer fortfarande mindre än vad män gör. Att förändra detta är inte en kvinnofråga. Det är en frihetsfråga för hela Sverige som ställer höga krav på en aktiv och ansvarsfull politik.

De största klyftorna finns mellan dem som har arbete och de som inte har det. Därför är en fungerande arbetslinje helt central i vår politik. Tillsammans med de andra partierna i alliansen går vi vidare med en samlad politik för fler jobb, ansvar för ekonomin och åtgärder för att förenkla livspusslet för både män och kvinnor. Så bygger vi Sverige starkt och ökar jämställdheten.

Vår arbetsmarknadspolitik stärker kvinnors ställning och möjligheter på arbetsmarknaden. Det handlar bland annat om stora satsningar på kvinnors företagande, kraftigt utökade jämställdhetsanslag jämfört med den förra socialdemokratiska regeringen, förstärkta förmedlingsinsatser och bättre möjligheter till arbetspraktik.

Ett eget jobb ger ökad makt över den egna vardagen. Samtidigt är det för många barnfamiljer svårt att få ihop livspusslet. Detta gäller inte minst under julen då kraven, förväntningarna och stressen ökar. Alliansen arbetar för att underlätta vardagen för alla familjer samtidigt som vi värnar människors självbestämmande. Tillsammans arbetar vi för att skapa reella valmöjligheter för att familjer ska få mer tid för varandra, öka jämställdheten och ge både kvinnor och män möjlighet att förena familjeliv och arbetsliv. Det handlar bland annat om rut-avdraget, en förstärkt jämställdhetsbonus, ökad flexibilitet i barnomsorgen och bättre möjligheter att arbeta heltid.

Mot alliansens samlade åtgärder för full sysselsättning och en ansvarsfull ekonomisk politik står en splittrad opposition där Socialdemokraterna envist står fast vid bidragslinjen framför arbetslinjen.

Socialdemokraternas förslag slår hårt mot dem som arbetar, genom kraftiga skattehöjningar för såväl hushåll som företag. Inkomstskatterna höjs, rut-avdraget begränsas och arbetsgivaravgiften för att anställa unga fördubblas. Det skulle bromsa ökningen av företag och arbetstillfällen i sektorer där många kvinnor verkar. Därtill ekar Socialdemokraternas förslag om rätt till heltid tomt när de inte avsätter tillräckliga resurser till detta. Så tar man varken ansvar för jobben eller jämställdheten.

ANNA KINBERG BATRA (M)

ordförande i riksdagens finansutskott

SAILA QUICKLUND (M)

ordförande för Moderatkvinnorna

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X