En målare helt i grevinnans smak

Tidens moderna genombrott gick Julius Kronberg förbi. Medan det vardagsnära och de flyktiga intrycken gjorde insteg i konsten, fortsatte han att fullända den akademiska idealism som kung Oscar II och grevinnan Hallwyl hyllade.

Under strecket
Publicerad
Annons

Året var 1876, och den unge konstnären Julius Kronberg väckte stor sensation på Nationalmuseum i Stockholm. Där visades nämligen hans tavla ”Jaktnymf med fauner”, som hade färdigställts under vistelsen i München, och som nu på Konstakademiens befallning och bekostnad hade transporterats hem till Sverige. Den stockholmska konstpubliken lät sina intresserade och nyfikna blickar absorberas av den omtalade målningen. Några förargades av det oblyga motivet - en naken nymf slumrar intill en skogskälla medan två fauner smygtittar på henne - men de flesta entusiasmerades av den väldiga och färgsprakande tavlan. Till den senare kategorin hörde August Strindberg, som i sin recension i Dagens Nyheter skrev att Kronbergs verk ”har slagit ner som en bomb i vår konstnärsvärld”, och att alla andra tavlor ter sig bleka i jämförelse. Man ”faller i beundran inför denna hittills här osedda kolorit”. Strindberg manade till vördnad inför den nye mästaren: ”Fall ned och tillbed måleriets triumfator!”

”Jaktnymf med fauner” blev Kronbergs stora genombrott. Född 1850 i Karlskrona hade han redan i tonåren väckt beundran och skördat framgångar vid Konstakademien i Stockholm. Efter att ha erhållit ett stipendium gav han sig iväg till städer som Düsseldorf, Paris, Kassel, Venedig och München. Där gavs rika möjligheter att fördjupa sig i de stora mästarnas verk, och han utförde åtskilliga kopior efter målare som Rembrandt, Tintoretto, Tizian och Rubens. Särskilt den sistnämnde kom att betyda mycket för Kronbergs praktfulla måleri, vilket är tydligt i såväl ”Jaktnymf med fauner” som i en rad andra verk. Men till förebilderna hörde även en samtida målare, nämligen österrikaren Hans Makart. Han blev en inspirationskälla till den grad att Kronberg snart gavs epitetet ”Sveriges Makart”.

Annons
Annons
Annons