En lycklig resa till Lappland

Under strecket
Publicerad
Annons

Carl LinnÆus
ITER LAPPONICUM
Lappländska resan 1732
Red: Hellbom, Fries & Jacobsson
200 s. Kungl. Skytteanska Samfundet

Ingenting kan förlänga livet som ett intressant och spännande arbete. Den framstående experten på äldre handskrifter, Algot Hellbom, var en gammal man redan då han vid mitten av 1980-talet påbörjade utskriften och kommentaren av Linnés dagbok från den berömda resan i Lappland, somaren 1732. Ett mer krävande arbete får man leta efter. Den unge Linnés kråkfötter på en blandning av svenska och latin låter sig inte tydas i en handvändning, och så kom det sig att utskriften tog hela tio år att slutföra. Algot Hellbom avled först 1996, vid 93 års ålder. Resultatet av hans möda är ett storverk.
Iter Lapponicum, berättelsen från resan som lade grunden för Linnés lysande karriär, trycktes aldrig under författarens livstid; inte förrän 1811 utkom verket första gången och då i en engelsk översättning som snart blev mycket svår att komma över. Det skulle dröja ända till 1889 innan den bok som
nu är en klassiker blev tillgänglig på svenska.
Sedan dess har flera editioner utgivits men med ett undantag (1913) har de varit förkortade och vanligen har de saknat Linnés hopplöst spretiga men charmiga och alltid lika informativa teckningar. Den bokstavstrogna praktutgåva som nu under ledning av Sigurd Fries utges av Kungl. Skytteanska Samfundet fyller därför en lucka i vår litteratur.

Annons
Annons
Annons