X
Annons
X

En lumpen förklaring

Språkspalten | Värnplikt

Häromdagen läste jag i tidningen att de ungdomar som befinner sig i den ålder då de kan tänkas göra värnplikt kommer att få en hälsoenkät sig tillskickad. Där ska de fylla i uppgifter som gör att Pliktverket kan sålla bort dem som inte passar som värnpliktiga. Mönstringen blir därför inte längre en affär för alla i en årskull.
Jag upptäcker att jag faktiskt sörjer litet över att en så viktig social process som värnplikten försvinner utan större diskussion.
För mig som mamma är värnplikten inte alls enbart förknippad med det militära. Jag minns med glädje alla de samtal jag hade med våra söner när de kom hem i sina permissionsuniformer. Inte talade vi om vapen, krigshot eller anfallsövningar. Vi talade om relationer, mänskliga öden, bra och dåligt ledarskap. Och om hur villkoren kunde vara så olika för jämnåriga pojkar. Gymnasielivet var rätt likformigt socialt sett, men genom lumpen vidgades vyerna.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X