Annons

Lena Kåreland:En lovsång till fiktionens lyskraft

Allt fler franska filosofer ägnar sig åt litteraturen som en privilegierad kunskapsform. I en ny bok visar Alain Finkielkraut hur fiktionen bättre än filosofin kan begripliggöra 1900-talets historia.

Under strecket
Publicerad

Relationen mellan filosofi och litteratur har varit ett aktuellt tema i fransk litteraturkritik denna höst. En anledning är att filosofer gett ut romaner, där de inspirerats av konst och litteratur. I andra arbeten har de diskuterat skönlitteraturens betydelse i ett vidare perspektiv. Ett exempel på hur teorin har fått stå tillbaka till förmån för fiktionen är filosofen Hélène Cixous roman ”Eve s’évade” (2009), där författaren förmedlar drömmar och minnesbilder från barndomsåren i Algeriet. En annan utgångspunkt för skildringen är Moritz von Schwinds tavla av en fånges drömmar, den målning som Freud 1916 använde som illustration vid en konferens om barns drömmar.

Alain Finkielkraut, professor i filosofi vid Ecole polytechnique i Paris, har också fått stor uppmärksamhet för sin essäsamling
Un coeur intelligent. Lectures (Stock/Flammarion, 279 s), där han studerar hur litteraturen speglar några av 1900-talets stora tragedier. I nio kapitel visar han hur kollektiva erfarenheter av förtryck och terror under de båda världskrigen, Stalintiden och Vietnamkriget tar sig uttryck i enskilda fiktiva människoöden.

Annons
Annons
Annons