En lönemarknad som svajar gäckar alla

Under strecket
Publicerad
Annons

Löneökningstakten och fördelningen av löneökningarna har inte varit föremål för särskilda seminarier under politikerveckan på Gotland.
Men temat har ändå intagit en dominerande roll i en lång rad seminarier om tillväxt, arbetskraftsinvandring, inkomstlyftor och också återfunnits i flera av de politiska talen i Almedalen.
Oron för en lönebildning i olag har under lång tid funnits hos framför allt Riksbanken. De höjningar av räntan som genomförts hittills i år har uttryckligen motiverats av tendenserna till löneinflation.
I dag delas oron för bristande stabilitet på lönemarknaden också av LO och Svenskt Näringsliv som både formulerar sig bekymrat.
Lösningarna eller förslagen till hur trycket på lönemarknaden skall minska ser visserligen olika ut, men speglar en stigande frustration inför vad som kan komma att hända.

Stabilitet och solidaritet - så lyder LO-receptet för att förhindra en kapsejsad lönemarknad.
Rädslan för höjda räntor som minskar tillväxten, äter upp löneökningarna och riskerar att
permanenta alternativt höja arbetslösheten är stor.
Det är framför allt de olika löneökningstakterna - fördelningen - på arbetsmarknaden som oroar LO. Att ordföranden därför varnar för konsekvenserna av utvecklingen är föga överraskande.
Det är i allt väsentligt LO:s grupper som har och har haft den långsammaste löneutvecklingen. Och det accepterar inte medlemmarna under särskilt lång tid.
Ett år - kanske. Men en hel avtalsperiod - aldrig.
Från Svenskt Näringslivs sida pekas också på det växande lönetrycket och de negativa konsekvenserna som följer.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons