Recension

Den ryska tiden i världshistorienEn ljusare bild av Ryssland

Under strecket
Publicerad
Annons

Vart är Ryssland på väg? Det är en av de frågor som den amerikanske historikern Marshall T Poe vill svara på i sin bok Den ryska tiden i världshistorien. Många iakttagare talar om en långsam tillbakagång till ett auktoritärt styrelseskick, medan Poe i stället menar att Sovjetunionens fall innebar slutet på Rysslands Sonderweg.

Boken innehåller en kort men problematiserande genomgång av den ryska historien. Framför allt hävdar författaren att de flesta som tidigare skrivit om rysk historia har haft fel. Han gör till exempel en stor affär av att Moskvarikets uppgång och egentligen hela den moderna ryska staten har att tacka ett nära samarbete med tatarerna. Det kan man dock läsa om i vilken historiebok som helst, och Poe slår ofta in öppna dörrar.
Vad Poe avser med den ryska tiden är perioden från 1500 till 1991, då landet hade en helt annan utveckling än Västeuropa. Han anser till skillnad från
många andra historiker att denna tid var framgångsrik: landet utvidgades enormt och framför allt lyckades det avvärja ett stort antal invasioner från väst. Det har varit dessa reella hot som format den ryska historien, och det är först nu som Ryssland kan känna sig tryggt och ohotat från väst.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons