En lekperson tycker till i en språkfråga

Svenska språket | En ovärderlig måltavla för genusindoktrineringen.
Brandman skulle lika väl kunna heta brandsoldat. Brandbekämpare låter däremot bara klumpigt. Men en fackman kan utan problem kallas expert. Och en tjänsteman är i någon mån byråkrat, så låt gå för det.

Under strecket
Publicerad
Annons

Gränsen för mig går vid lekperson, som är Språkrådets könsneutrala variant för lekman. Förutom att beteckningen är urfånig, har rådet nog dessvärre helt rätt i att den framför allt kommer att användas om kvinnor. Hur mycket könsneutralitet har vi då uppnått?

Annons
Annons
Annons