Annons

En kvinnlig missionär tog sig an England

MARTYRSKAP. Luisa de Carvajals liv som kvinnlig missionär var ovanligt i det tidigmoderna Europa. Hennes uppoffringar i kampen för katolicismen i England beskrivs i en biografi som bygger på hennes brev hem till Spanien.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

En tidig morgon i juni 1612 anlände en vagn till ett hus i Spitalfields utanför London. Vagnens last var makaber. Den bestod av två döda, stympade katolska präster. De hade hängts tre dagar tidigare, för att senare halshuggas och parteras, varefter deras huvud sattes på pålar, androm till varnagel. En grupp kvinnor med ljus i händerna tog emot de inlindade kvarlevorna och bar in dem i huset. Kropparna skulle prepareras för att bli reliker och sedan sändas till kontinenten. De två prästerna hade dött martyrdöden för sin tros skull och man menade därför att deras döda kroppar hade en speciell kraft.

Kvinnan som ledde gruppen var den spanska adelsdamen Luisa de Carvajal y Mendoza. Född i Extremadura 1566 hade hon sedan 1605 levt i London. Hon hade valt en väg som inte var vanlig för kvinnor i det tidigmoderna Europa i och med att hon var missionär. I den mån ordet missionär överhuvudtaget användes – det var ovanligt under 1600-talet – var det en funktion som i den romersk-katolska världen normalt var förunnat manliga religiösa specialister, företrädesvis präster. En vanlig tanke i tidigmodern katolsk teologi var att Kristus gett sin missionsbefallning till sin vikarie på jorden, påven, och att denne delegerade ansvaret för missionsverksamheten till kristna monarker, som i sin tur överlät det till biskopar och präster, i synnerhet ordenspräster som jesuiter, dominikaner och franciskaner. Kvinnor hade alltså i regel inte någon roll att spela i missionen, annat än som förbedjare för missionärerna och ”hedningarnas” omvändelse.

Annons
Annons
Annons