En kvinnas innersta bekännelser

Under strecket
Publicerad
Annons

Elsie Johansson
Näckrosträdet
245 s. Albert Bonniers Förlag. CA 290:-

Inte hon också, suckar läsaren, inte Elsie Johansson med det lagerlöfska luftdraget under vingarna, hon som i sin Nancy-svit så väl förstod att förena verklighet med saga. Hon får inte bli en av dessa författare som med dyster tillfredsställelse skildrar svenskarnas ödsliga själsvidder. För vad är Näckrosträdet egentligen? En beteendevetenskaplig avhandling i romanform? En feministisk pamflett? En antropologisk dokusåpa på hög litterär nivå med klassresa och den svenska fattigdomen till fond? En skildring av ett kvinnoöde rakt upp och ner, med några självbiografiska inslag? Eller rör det sig om en PAD, en patologisk-anatomisk diagnos av den lilla skara människor som närvarande eller i hågkomstens form följer huvudpersonen genom livet.
Hildur Maria, född Karlsson, gift Bergman, med adoptionsnamnet Överbäck och dopnamnet så småningom ändrat till Hilde, kallar sig själv forskare, levnadsforskare. Och låt gå för det, men man tycker att
hennes forskariver och -akribi ofta överskrider den gräns barmhärtigheten utstakar. Det är sällan man bevittnar en sådan lång, vindlande och grym uppgörelse med det egna jaget som här är fallet. Att den anklagade slutligen blir frikänd är bokens huvudsakliga behållning. Motsatsen vore outhärdlig. Det vore som att principiellt förneka möjligheten till försoning med tillvaron.

Annons
Annons
Annons