Annons
X
Annons
X

Per Gudmundson: En kvarts miljon skäl för alliansen

Sedan fem år råder global ekonomisk kris. Delar av Europa riskerar fortfarande att kollapsa under trycket. Men i Sverige stiger sysselsättningen.

I torsdags presenterade Statistiska centralbyrån decemberstatistiken i den ständigt pågående arbetskraftsundersökningen. Vid årets slut beräknades antalet sysselsatta i åldrarna 15 till 74 år till 4697000 personer (säsongsrensade data). Det senaste året har antalet sysselsatta stigit med ungefär 40000 personer.

Sysselsättning är förstås ett vittfamnande begrepp. Som sysselsatt räknas även den som bara har jobbat en enda timme under mätveckan, exempelvis. Men det är en gång för alla det mätredskap som statistikerna har valt för att få en överblick över jobbtillväxten.

Annons
X

Månaden innan alliansen tillträdde 2006 var antalet sysselsatta 4444000. Sedan dess har antalet sysselsatta ökat med en kvarts miljon. Trots krisen.

Faktiskt utgör finanskrisen ett ganska kort hack i kurvan. Mellan 2008 och 2009 försvann 100000 jobb, men 2011 hade spåren av det förlorade året sopats igen. Med råge. Och nu fortsätter alltså sysselsättningen att stiga.

1990-talskrisen slog mycket hårdare. Mellan 1990 och 1994 försvann ungefär en halv miljon jobb (nästan en ogreppbar siffra – tänk alla jobb i Stockholm, vartenda ett). Först tre år senare, efter att Socialdemokraterna tillsammans med Centerpartiet hade sanerat ekonomin, började återhämtningen. Och återhämtningen var snabb – sysselsättningen steg med drygt 300000 personer på fyra år. Men sen tog det stopp. Göran Persson ska erkännas för att ha räddat ekonomin på 1990-talet, men hans sista fem år präglades huvudsakligen av stagnation. Det dröjde ända till 2008 innan antalet sysselsatta var tillbaka på 1990 års nivå.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Under regeringen Reinfeldt har antalet sysselsatta alltså stigit med en kvarts miljon personer. Till en början med god hjälp av en konjunkturuppgång, men därefter trots en ihärdig kris. I stort sett hela ökningen har skett i den privata sektorn. Arbetslinjen fungerar.

  Man ska komma ihåg hur det låter från vänster, när de tar i från tårna. 200000 nya jobb i offentlig sektor är exempelvis Vänsterpartiets återkommande löfte om vad de tänker åstadkomma om de – mot all förmodan – skulle få egen majoritet. Alliansen slår det. Med privata jobb.

  Ett argument från vänster är också att sysselsättningen har ökat som en naturlig följd av att befolkningen eller arbetskraften har växt. Så menade exempelvis akademikerförbundet SSR:s Ursula Berge att ”en växande befolkning kräver, och får, normalt sett, också en växande sysselsättning”.

  Men efter fem års kris anmäler nog stora delar av västvärlden avvikande uppfattning från det påståendet. För att inte tala om de senare årens Göran Persson.

  Däremot tycks befolkningsökningen vara en förklaring till att arbetslösheten är fortsatt hög (7,4 procent i december enligt SCB). Ungdomar och många av dem som flyttar hit har svårt att komma in på arbetsmarknaden.

  På det området kan man tänka sig ett batteri åtgärder, men det påverkar inte det faktum att grundstenen i alliansens politik, arbetslinjen, fungerar. Trots global ekonomisk kris.

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X