En kulturelit utan självinsikt

Uppdaterad
Publicerad
Annons

Den 22 januari 1964 anordnade Konstnärernas Riksorganisation en debattkväll för att diskutera stipendiesystemet. Det var första gången på flera år som detta diskuterades inom KRO och kritiska röster kunde höras. I KRO:s medlemsblad under 1960-talets första år återges endast glädjande rapporter om regeringens generösa kultursatsningar. Det som upprörde konstnärerna nu var framför allt konstnärsbelöningarna, den nya statliga inkomstgarantin för 25 välförtjänta konstnärer som skulle införas under 1964 – samma bidrag som avvecklades i år.

En av de mest kritiska rösterna på mötet var Gun Kessle. Hon ansåg att konstnärslöner mest liknade en socialhjälp för konstnärer och att samhället i stället skulle ordna så att det lönade sig att arbeta. Gun Kessle var ingen inbjuden moderat riksdagspolitiker som man skulle kunna tro utan en vänsterradikal konstnär gift med Jan Myrdal. Diskussionen finns återgiven i KRO:s medlemsblad nr 3, 1964.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons