Maria Rankka:En kris är en bra början

Hur använder vi flyktingkrisen? Till ökad medvetenhet och att genomföra nödvändiga reformer?
Hur använder vi flyktingkrisen? Till ökad medvetenhet och att genomföra nödvändiga reformer? Foto: Johan Nilsson/TT / TT NYHETSBYRÅN
Under strecket
Publicerad
Annons

Det påstås att man aldrig ska låta en kris gå förlorad. Kriser kan leda till medvetenhet om problem, något som i sin tur skapar handlingsutrymme för förändring. John P. Kotter, tidigare Harvardprofessor och en av världens ledande tänkare inom förändringsledarskap, har betonat vikten av att skapa sense of urgency, det vill säga en känsla av allvar och angelägenhet, för att förändring ska kunna komma till stånd. Kotters forskning handlar visserligen mest om företag och organisationer, men principen torde vara densamma för länder, städer och politiska system. Det räcker givetvis inte bara med sense of urgency, men det är onekligen en bra början.

Sverige har bevisat tidigare att vi kan förändra oss. Vi är ett av de länder i Västvärlden som har genomfört flest strukturella reformer de senaste 25 åren. Marknader har öppnats upp och avreglerats, vi har fått ordning och reda i de offentliga finanserna, skatter har sänkts, valfrihet har introducerats på bred front, pensionssystemet har blivit mer robust. Listan kan göras lång. En sund reformpolitik har förts av regeringar tillhörande båda blocken.

Annons
Annons
Annons