X
Annons
X

Kaj Schueler: En krigshistoria som väcker oro för framtiden

Läs mer om 100 år sedan första världskrigets slut
Peter Englunds ”Stridens skönhet och sorg” är nu komplett.
Peter Englunds ”Stridens skönhet och sorg” är nu komplett. Foto: Thron Ullberg

Enligt vissa forskare och säkerhetspolitiska analytiker är ett tredje världskrig fullt möjligt i en inte alltför avlägsen framtid. Andra, som bland annat pekar på terrorismen, säger att vi rentav redan är där. Blickar vi ut över världen, oroshärd för oroshärd, är det inte svårt att tro att vi befinner oss i den lågintensiva inledningen till en stor katastrof. Det skulle till och med kunna göras gällande att vi redan befinner oss i ett digitalt världskrig där kampen om cyberrymden och informationsflödena kan få ett helt avgörande inflytande över framtiden. Då kanske det inte behövs så mycket för att de ackumulerade politiska konflikterna ska få en väpnad urladdning.

Peter Englunds ”Stridens skönhet och sorg” är nu komplett.

Foto: Thron Ullberg Bild 1 av 2
Bild 2 av 2
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X