En konkurs för Milko hade inte gynnat konkurrensen

Arlas dominans efter fusionen med Milko kritiseras, men Arla hävdar att det inte går ut över svensk mjölk.
Arlas dominans efter fusionen med Milko kritiseras, men Arla hävdar att det inte går ut över svensk mjölk. Foto: ANNIKA AF KLERCKER
Under strecket
Publicerad
Annons

En konkurs för Milko hade inte gynnat varken konsumenter eller konkurrensen. Arlas fusion med Milko är villkorad av försäljning av Grådö mejeri och ett antal varumärken. Det är den bästa lösningen på ett svårt problem. Gunnar Lindstedt (
8/11) menar att Konkurrensverket borde ha fattat ett annat beslut.

När Konkurrensverket prövar vilka effekter en fusion kan få på konkurrensen på en marknad ska dessa jämföras med vad som mest sannolikt skulle hända om fusionen inte genomförs. Detta scenario brukar vara att de samgående företagen fortsätter att vara självständiga och konkurrera.

Annons
Annons
Annons