Den svarthakade kolibrins aggressiva sång har en komplex struktur.
Den svarthakade kolibrins aggressiva sång har en komplex struktur. Foto: TT

En kolibri till en annan: ”jag vet var du bor”

Länge antogs det att fåglar enbart sjunger för att locka till sig en hona eller försvara sitt revir. Man tittade inte närmare på sångens innehåll och trodde att det handlade om en sluten struktur.

Publicerad

Fågelsång är det mest beforskade djurlätet. Fåglars läten delas i allmänhet in i sång och andra läten (till exempel varningsläten), och sången har en mer komplicerad struktur och flera funktioner. Fåglar kan även kommunicera med andra ljud, såsom hackspettens trummande och vingbrus. Fåglar sjunger med rösten, men de kan också använda fjädrarna, vingarna, stjärten, fötterna och näbben till att frambringa eller förändra läten.

Fågelns röstorgan är syrinx som sitter nere i luftstrupen och kan frambringa ljud utan stämband. Muskler får brosket och membranen att vibrera så att ljud alstras. Hos många sångfåglar kan syrinx frambringa flera ljud samtidigt. Förutom att sjunga högt kan fåglar också sjunga mycket lågt, som ett slags viskning.