Annons

En klimatmiljard kan driva på miljöarbetet

Inför en klimatmiljard i syfte att stärka klimatarbetet i kommuner, landsting och regioner. Konstruktionen kan vara densamma som sjukvårdens kömiljard. Stimulanser ska ges till de lokala hjältarna, då slipper vi pekpinnar och klimatarbetet blir ett sätt att uppmuntra förnyelse i näringslivet. Det skriver miljölandstingsrådet Gustav Andersson (C) och regionrådet Kristina Jonäng (C) inför Centerpartiets Kommundagar som inleds i Västerås i dag.

Publicerad

De flesta av de miljökvalitetsmål som Sverige har satt upp bedöms rimliga att uppnå i de rapporter som redovisats under 2011. Målet om minskad klimatpåverkan är det stora undantaget. I högkonjunktur tenderar klimatutsläppen att öka med hänvisning till att tillväxten ökar och att folk har jobb. Även i sämre tider ökar utsläppen eftersom få anser sig ha råd att hejda klimatförändringarna.

Ett sådant resonemang håller inte. Ambitionen ska istället vara att i varje konjunkturnedgång passa på att investera i miljökunnande och klimatsmarta produkter för att dessa branscher, i varje konjunkturuppgång, kan ta nya marknadsandelar så att utsläppen vartefter planar ut och börjar minska. Ökat miljökunnande, satsning på cleantech och fokus på att minska koldioxidutsläppen är troligen en av de viktigaste komponenterna för att Europa överhuvudtaget ska ta sig ur nuvarande kris och börja kampen för ökad konkurrenskraft, tillväxt och nya jobb. Sverige ska ta ledartröjan i ett sådant arbete.

Annons
Annons
Annons