Annons
X
Annons
X

En klart användbar att-göra-lista från m

I väntan på en förlösande idé, som låter jätte­jättesnäll, ­sablas varje fundering ner. Med ett sådant samtalsklimat blir det aldrig nå gra framsteg i integrationspolitiken.

Den integrationspolitiska debatten följer sin givna mall. Parti A uttrycker en idé, varpå partierna B-G genast intar en starkt kritisk hållning, eftersom det finns ett parti H. Vips har vi en föga konstruktiv diskussion om parti A:s val av fiskevatten. Ännu ett exempel på denna trista autopilot gavs i helgen, när moderaterna luftade tankar om ett invandrarkontrakt om svenska lagar och värderingar. I väntan på en förlösande idé, som låter jättejätte­snäll, sablas varje fundering ner. Med ett sådant samtalsklimat kommer vi ingenvart.

En bidragande orsak till kritiken var förstås förslagets onekligen vaga natur. Det förefaller onödigt att prata om svenska värderingar, när dessa de facto ryms i svensk lagstiftning. Men tanken att staten berättar vad som gäller för nyanlända är inte fel. Det tycker inte heller integrationsminister Nyamko Sabuni, som i SvD (23/11) konstaterar att hon inte ser ”kontraktsskrivandet som något viktigt” men att hon håller med om inriktningen, dvs att kunskapen ”förmedlas till människor som kommer till Sverige i vuxen ålder”.

Det håller förhoppningsvis alla riksdagspartier med om. Dessvärre är de upptagna med att knuffa ner varandra i grumliga vatten. Inte ens när m föreslår något som har stora likheter med gamla s-idéer kan man låta bli. Marita Ulvskog går således ut och bekymrar sig. Integrationspolitiska talesmannen Veronica Palm likaså. Endast Luciano Astudillo minns s förslag om etableringskontrakt (framfört 2006) och förhåller sig därmed mer resonerande.

Annons
X

Mer intressant än kontraktsutspelet är den rapport som presenterades på DN Debatt i går. Arbetsgruppen mot utanförskap och segregation har med hjälp av Riksdagens utredningstjänst undersökt det svenska utanförskapet på stadsdelsnivå.

Rapporten identifierar 105 områden i vilka förvärvsfrekvensen är lägre än 50 procent. För att förfina bilden av utanförskapen har man granskat vad som skiljer de 105 områdena åt. Medan vissa kännetecknas av en stor andel mottagare av social­bidrag eller introduktionsersättning, hyser andra en hög andel i a-kassa eller förtidspension. För den senare finns det, redan ett antal reformer i gång, men den förra kräver fler insatser. Prioriterade är de områden som tillhör båda kategorierna samtidigt.

Det kan inte vara en slump att 100 av dessa områden hade s-styre mellan 2002 och 2006, skriver arbetsgruppen. Det är svårt att inte hålla med. På punkt efter punkt lyser den misslyckade integrationspolitikens onda cirklar igenom. Social utsatthet ger hög brottslighet vilket ger företagen låg lönsamhet vilket ger utebliven etablering vilket ger mer social utsatthet.

Arbetsgruppen kommer med förslag på flera områden. Ökad trygghet med fler kvarterspoliser och nolltolerans mot brott. Fler jobb och företag genom slopade arbets­givaravgifter samt aktiv inventering av den outnyttjade kompetens som finns, t ex ­genom att ta tillvara språkkunskaper. ­Piskor i form av nedtrappade socialbidrag och krav på arbetssökande förenas med morötter i form av personliga avtal med framgångsbonusar. Särskild vikt läggs vid att få fler kvinnor i arbete.

Inför 2010 behöver Alliansen komma överens om en gemensam politik integrationsområdet. Moderaternas utanförskapsrapport kan bli en synnerligen användbar att-göra-lista i det arbetet.

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X