Dick Harrison:En kärlekshistoria blev katastrof för släkten

Dick Harrison

Vilka var Algotssönerna? De förekommer i litteratur om svensk medeltid, men utan att deras ställning specificeras närmare. Var de småkungar av Västergötland? Eller ledare av en bonderepublik?

Under strecket
Publicerad
Annons

”Algotssönerna” är en vedertagen benämning på den mest ryktbara släktgrupperingen i den äldre medeltidens Västergötland. Släktens medlemmar förfogade även över betydande jordegendomar i Östergötland och Närke. Benämningen syftar på att stormannakretsens centralfigur var lagman Algot Brynolfsson, stundom kallad Algot III för att skilja honom från andra medlemmar av ätten.

I äldre tid brukade man härleda Algotssönerna från en halvhistorisk kung i Västergötland vid namn Algaute, som enligt Snorre Sturlasson blev innebränd av Ynglingakonungen Ingjald Illråde. Om vi lägger sagorna åt sidan och istället utgår från namnskicket i Västgötalagens lagmanskrönika finner vi att släktens medlemmar var lagmän under 1100-talet. Den högt lovprisade Karle av Edsvära (för övrigt en plats där det finns en by vid namn Algutstorp) levde under första hälften av seklet; han efterträddes som lagman av sonen Algot (I), vars son Sigtrygg och sonson Algot (II) också innehade ämbetet. Därefter övertogs det av Birger jarls äldre halvbror Eskil.

Annons
Annons
Annons