En journal per patient

Snart ska varje svensk bara ha en enda patientjournal. Där ska allt finnas samlat till skillnad från i dag då det i värsta fall kan finnas 30 olika journaler som rör en och samma patient. Det som bromsar utvecklingen är kostnaderna och svårigheterna att ta fram it-säkra system.

Under strecket
Publicerad
Annons

Både den gamla socialdemokratiska regeringen och den nuvarande alliansregeringen har haft som mål att förstärka patientsäkerheten genom att varje patient bara ska ha en enda heltäckande journal.

Nu har många äldre ofta massor av patientjournaler som är splittrade och svåröverskådliga. Man kan ha flera olika journaler för olika åkommor, om det är en privat eller en offentlig vårdcentral och om man behandlas på ett eller flera sjukhus. Dessutom är det inte ovanligt att olika personalkategorier upprättar var sin journal om samma vårdhändelse.

Annons
Annons
Annons