En högst vinklad bild av Sverige under 1700-talet

Under strecket
Publicerad
Annons

boklådan | En fransk ambassadör
Under några år på 1760-talet vistades den franske baronen Louis Auguste Le Tonnelier de Breteuil i Stockholm i egenskap av kung Ludvig XV:s ambassadör i frihetstidens Sverige. Fransosen var ovan vid svenska förhållanden men hade likt alla borna diplomater lätt att anpassa sig efter omständigheterna. De svenskar han mötte var oeniga, intrigerande, giriga och nästan löjligt mutbara. Framför allt önskade de att Frankrike skulle utbetala stora subsidier - penningsummor - till sin nordliga allierade, detta trots att den hjälp Sverige hade lämnat fransmännen på sjuårskrigets slagfält hade varit allt annat än betydande. Breteuil måste dessutom trixa sig fram mellan engelsmän, ryssar, danskar, tyskar och en mängd andra Stockholmsbaserade diplomater som var lika hala och sluga som han själv.

Till lycka för eftervärlden skrev den franske baronen utförliga brev som livet i Stockholm, ett rikt material som har legat till grund för ett omfattande forskningsarbete i ett franskt
slottsarkiv. Ty efter att i mer än trettio år ha tjänstgjort i handels- och utrikesdepartementen med stationering i bland annat Paris, Bagdad, London och Genève har Torsten Westlund med uppenbar glädje ägnat sig åt dylika mödor, något som nu har resulterat i boken En fransk ambassadör bland hattar och mössor (399 s. Trellis förlag).
Det är inte en bok man sträckläser, såvida man inte råkar ha ett specialintresse för 1700-talsdiplomati. Boken lider dessvärre av strukturella brister för såväl lekmannen som akademikern - den saknar kapitel, rubriker, översikter, sammanfattningar och noter och rymmer till råga på allt mängder av personnamn och detaljer - och lär därmed få en begränsad läsekrets.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons