Annons

Jan Söderqvist:En havererad civilisations obducent

JG BALLARD DÖD. Den stillsamme författarens värme och förundran inför livet i den sista boken, den självbiografiska ”Miracles of Life”, står i stark kontrast till de mardrömslika skeendena i hans romaner. Med stor konsekvens beskrev han den orm som är varje paradis förutsättning.

Publicerad

Det finns de som hävdar att JG Ballard liksom adlade science fiction-litteraturen och förde in den i ett kulturellt finrum genom att omvandla den till ett slags popkonstnärligt experiment fyllt av all den bråte som skvalpar omkring i samtidens undermedvetna, arrangerad i ångestladdade och suggestiva formationer. Med all säkerhet finns det också de bokstavstroende som menar att han förrådde science fiction-genren just genom detta, att han övergav den rätta vägen och blev fin i kanten. Men Ballard förblev hela tiden en outsider och i hög grad även en ulv i fårakläder. År ut och år in bedrev han det mest fridfulla privatliv i förortsvillan utanför London, änkling och ensam far till en innerligt älskad barnaskara. På de fria stunder som erbjöds skapade han en serie hallucinatoriskt skarpa skildringar av hur medelklassidyllen exploderar i orgiastiskt våld och chockerande kinky sex. Ballards litterära universum är ett rum där de genomreglerade samförstånden och de välansade trädgårdshäckarna ryker all världens väg när vantrivseln i kulturen blir så desperat att den liturgiska konsumtionen inte längre dämpar folks ångest eller lindrar deras leda.

De livgivande idéimpulserna hämtade han från psykoanalysen och det surrealistiska måleriet, och i den meningen att han var så intresserad av idéer (och deras mörka baksidor) kan man möjligen betrakta Ballard som en science fiction-författare trots att han tidigt lämnade genrens alla gängse attribut långt bakom sig. Hans romaner är en sorts obduktionsprotokoll från en klinisk besiktning av en havererad civilisation. Där fanns väldigt litet tröst att hämta för den som härdar ut en stund i mörkret men som bra gärna vill ha en varm hand att hålla i. Själv hör jag till dem som anser att JG Ballard snabbt växte ur all trivial genreexcercis och blev en av Europas intressantaste författare i de flesta avseenden. Åtminstone i de avseenden som är intressanta.

Annons
Annons
Annons