En Gud vid liv

Under strecket
Publicerad
Annons

Jesus framhålls mindre i kyrkorna i dag än förr, skrev vi i vår serie. Och undrade därför: Vad är det för fel på Jesus? Kan man vara kristen utan att tro på Jesus? De trosvissa ropar nej, som svar på den senare frågan:
"Redan i gamla testamentet står det skrivet att Jesus skulle komma till världen för att rädda mänskligheten från synd. Det är en omöjlighet att vara kristen utan att tro på Jesus Kristus. Vi är alla syndiga människor. Endast Jesus är utan synd. Jesus är vägen, sanningen och livet. Det är en tro som man kan leva och dö på."
Så skriver Birgit Börjeson-Melbing. Monica Tanner Krantz håller med: Man kan inte vara kristen utan att tro på Jesus. Visserligen kan det vara lockande att "bara" tro på Gud, eftersom man kan göra det utan uttalad religionstillhörighet. "Men kristendomen utan Kristus är helt omöjlig."
"Varför pratar man inte om Jesus i kyrkan? Jag tror att Jesus är en utmaning idag också. Om man tar Jesus på allvar kan man inte längre vara så där lite allmänt religiös. Då krävs det plötsligt mer och det kan bli väldigt jobbigt. Kanske rent av skrämmande. Inför den utmaningen vore det skönt att komma ihåg Guds kärlek till mänskligheten, men det är inte lätt för någon."

Även för Arne Lundqvist är Jesus en central figur i kristendomen. Och det är inget fel på Jesus, anser han och många läsare. (Monica Jorge undrar istället vad det är för fel på SvD.) Däremot är det fel på Gud, menar Lundqvist:
"Han är judarnas Gud och även islamisternas. Adam och Eva var de första judarna. Det fanns människor en miljon år tidigare och de kom från Afrika. En guds ande kom in i en människa, som blev Gud. Han var mycket sträng", skriver Lundqvist och målar upp en bild av den gammaltestamentlige guden som hatisk och krigisk.
"Jesus kom för att upphäva lagen och profeterna. Det är han som är vår frälsare och hjälpare i nöden. Det är Nya Testamentet, som är de kristnas bibel. Endast Jesus har varit god. Han tog på sig våra synder. Hans ande skall bo i våra hjärtan."

Annons
Annons
Annons