Annons

Hans Ingvar Roth:En gränslös värld föder inga demokratier

En grupp polska nationalister demonstrerar under devisen ”Gud, nationen, nationalismen” i anslutning till Polens självständighetsdag den 11 november i Warszawa.
En grupp polska nationalister demonstrerar under devisen ”Gud, nationen, nationalismen” i anslutning till Polens självständighetsdag den 11 november i Warszawa. Foto: Jaap Arriens/TT

Nu för tiden står nationalismen inte särskilt högt i kurs. Men att kunna identifiera sig med en nationalstat är helt nödvändigt om man vill förverkliga en liberal demokrati, menar författaren till en ny samhällsfilosofisk bok.

Under strecket
Publicerad

Vid en presskonferens i New York den 1 apriI 1973 skapade John Lennon och Yoko Ono fantasilandet Nutopia. Lennon och Ono tillkännagav att de var det nya landets ambassadörer. Nutopias flagga skulle bara ha en färg – vit– för att ge uttryck för att man hade lagt ner sina vapen och att det nya landet stod för fred i världen. Vid entrén till deras hem i huset Dakota på västra Manhattan placerades ett plakat som antydde att här låg Nutopias ambassad. I Lennons och Onos berömda sång ”Imagine”, som sedermera blev Nutopias nationalsång, uttrycks också drömmen om en gränsfri värld utan nationer och territoriella gränsdragningar. Inga krig mellan stater kommer att finnas längre utan hela mänskligheten utgör den primära samhällsgenskapen. När Nutopia skapades kämpade John Lennon för att få ett permanent uppehållstillstånd i USA. Det var en tragisk ironi att Lennon bara några år efter att han hade fått sitt uppehållstillstånd 1976 blev mördad 1980 utanför sin bostad i New York, staden som han så länge hade betraktat som sin hemstad. 

Drömmen i ”Imagine” har gång på gång visat sig vara en utopi sedan sången skrevs 1971. Nationer och nationalstater finns med oss fortfarande och det finns inga tecken på att nationalismen som ideologi har avmattats. Under senare decennier har nationalismen snarare förstärkts runt om i världen och den har även tagit sig allt aggressivare uttrycksformer. Talande exempel är de högerpopulististiska strömningarna i Europa men också händelseutvecklingen i stora länder som Indien. Den hindunationalistiska regeringen har under senare tid tagit ett fastare grepp om den muslimska delstaten Kashmir på ett sätt som oroat omvärlden. I Myanmar har den buddhistiska majoritetsregimen försökt stöta ut det muslimska Rohíngya-folket från landet. Exemplen går att mångfaldiga. Ett stegrat antal majoritetsbefolkningar har således under senare tid agerat självsvåldigt och försökt inskränka olika minoritetsbefolkningars grundläggande fri- och rättigheter. 

Annons
Annons
Annons