En gränsdragning

Under strecket
SvD
Publicerad
Annons

Vilken klädedräkt bör elever i svenska skolor ha när de undervisas? Vanligtvis är det inget problem, ty i Sverige får man se ut hur som helst, och gör det. Men frågan aktualiseras av att två elever vid ett gymnasium i Göteborg bär burka (DN 6/10).
Mot detta kan anföras en rad praktiska skäl. Det kan t ex vara svårt för dem att umgås på ett avspänt sätt med jämnåriga och därigenom utveckla sin socialitet. Hinder kan uppstå för vanliga skolaktiviteter som fysisk träning och simundervisning. Det kan också bli knepigt att arbeta som förskollärare eller fritidsledare, som utbildningen syftar till. Och hur främjar man integration i det svenska samhället och jämställdhet mellan könen, om objekt för dessa strävanden uppenbarligen vill avskärma sig från åtminstone den manliga omgivningen?
Principfrågan är dock en annan: Ska religiösa och politiska uniformer tillåtas i offentliga skolor? I friskolor?

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons