”En giftfri miljö i havet krävs för framtida fiske”

Regeringens satsning på att städa haven, som delvis innefattar sanering av kustområden med förorenade fiberbankar från tidigare utsläpp från pappers- och massaindustrin, är viktig för att uppnå en giftfri miljö och säkra livsmedel på våra tallrikar. Även tillväxten inom flera näringar är helt beroende av ett friskt och rent hav, såsom, fiske, vattenbruk och bioteknologi, skriver forskare vid SGU med flera institutioner.

Under strecket
Publicerad
Foto: Lars Pehrson
Annons

Ett av det största miljöproblemet i Bottniska viken är miljögiftsbelastning längs kusten och i inlandet. Gifterna härrör bland annat från tidigare utsläpp från pappers- och massaindustri som har gett upphov till att stora mängder träfibrer och processkemikalier ligger på bottnarna i recipienterna, oftast helt orenat. Fibrerna och giftiga ämnen bundna till dem, till exempel kvicksilver, PCB och dioxiner, formar så kallade fiberbankar med omkringliggande fibersediment spridda runtomkring över stora ytor på havsbottnarna. Dessa förekommer oftast nära tätorter och har negativ social och ekonomisk inverkan på ekosystemtjänster som utnyttjas av lokalbefolkning, turister och näringsliv.

Exakt hur många fiberbankar som finns längs vår kust är inte känt. Men enbart de kartlagda fibersedimenten beräknas innehålla bland annat 9 ton kvicksilver, 510 kilogram PCB och 720 gram dioxiner. Volymmässigt skulle de fylla ungefär 30 stycken Globen. Dioxinmängden i de nu kända fiberbankarna kan jämföras med de 70 gram dioxin som finns i Oskarshamns hamnbassäng och som uppskattas vara den enskilt största källan till dioxiner i egentliga Östersjön. För denna mängd ska en halv miljon ton sediment, förorenade av dioxiner och tungmetaller, saneras från havsbotten och tas hand om på land.

Annons
Annons
Annons