X
Annons
X

Helena Granström: En gåta som står skriven i stjärnorna

Mörk materia syns som lila moln när två galaxer kolliderar.
Mörk materia syns som lila moln när två galaxer kolliderar. Foto: NASA/AP

Man kunde tro att det tomma rummet skulle vara tomt. Men i och med kvantmekaniken har vi fått inse att så inte är fallet, åtminstone inte i traditionell bemärkelse: ur tomheten föds hela tiden nya, flyktiga partiklar, skiljs från varandra och möts strax igen för att åter slunga varandra ned i icke-existens. Det tomma rummet må vara tomt, men det är en bubblande, sjudande tomhet.

Mörk materia syns som lila moln när två galaxer kolliderar.

Foto: NASA/AP Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X