Annons

Helena Pedersen:En gås oplockad med djurindustrin

Så mycket mat – eller dun – som möjligt för så låg kostnad som möjligt. Animalieindustrin är central i vår kapitalistiska samhällsordning, med en logik som också förvandlar upprördhet över djurhanteringen till en chans för industrin att genom ytliga insatser stärka sin legitimitet.

Under strecket
Publicerad

De senaste veckornas avslöjande i TV4 av hur producenter av dun i Ungern och Kina rycker fjädrarna från levande djur i flera omgångar innan de slutligen skickas till slakt (eller till tvångsmatning för gåsleverproduktion), har upprört många. Tv-inslaget har givit gensvar inte bara hos allmänheten, politiker, djurskyddet och veterinärförbundet, utan har även uppmärksammats av internationella medier. 200000 europeiska veterinärer kräver hårdare regler för importerade djurprodukter. Konsumenter skapar protestlistor och säger sig vilja bojkotta dunprodukter till dess att återförsäljarna kan erbjuda garantier för att produktionen följer de etiska riktlinjer som i vissa fall redan existerar. Politiker kräver bättre kontroller av djurhanteringen, och företagen pressas att avslöja namnen på sina leverantörer samtidigt som de gör avbön inför tv-kamerorna i ett förmodat sista försök att rädda ansiktet och affärerna.

Hela händelseförloppet framstår som en spontant uppkommen aktion i direktdemokratins namn, genererad av TV4:s kritiska undersökning av en bransch som erhåller EU-bidrag för en verksamhet som faktiskt strider mot Europarådets bestämmelser. Tyder detta på ett plötsligt, kollektivt djuretiskt uppvaknande? Vad kan vi i så fall förvänta oss att det får för effekter för animalieproduktionen i en vidare mening och på längre sikt? Inom det växande forskningsområdet människa-djurstudier har flera analyser gjorts av olika aspekter av animalieindustrin och dess relationer till bland annat samhällsekonomi, politik och ideologi. Analyserna kan kanske inte ge fullständiga eller heltäckande svar på dessa frågor, men kan däremot bidra till ökad insikt om det komplexa produktionssystem som inte bara förser marknaden med dunjackor och -täcken, utan även en rad andra djurprodukter för konsumtion.

Annons
Annons
Annons