Anders Burman:En förebildlig bildningstradition

Medan bildning i Europa alltmer kommit att betraktas som en onödig lyx i det kortsiktiga nyttotänkandets tidevarv, är försvaret för ”liberal education” fortsatt starkt i den amerikanska högskoledebatten.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad
Genom initiativet till University of Virginia blev Thomas Jefferson en pionjär för den amerikanska liberal education-traditionen.

Genom initiativet till University of Virginia blev Thomas Jefferson en pionjär för den amerikanska liberal education-traditionen.

Annons

Om den svenska skolan under de senaste åren varit en av de mest debatterade politiska frågorna brukar våra högskolor och universitet uppmärksammas betydligt mindre i offentligheten. Det är beklagligt, för även inom den högre utbildningssektorn sker det just nu djupgående förändringar som förtjänar att diskuteras mer än vad som i dag är fallet. Åtminstone delar av den verksamhet som bedrivs där, särskilt inom det humanistiska ämnesfältet, har på senare tid fått försämrade villkor. Språkstudier lockar allt färre studenter, förutom möjligen i engelska, och vid vissa mindre lärosäten tycks mer renodlade humanistiska utbildningar hålla på att avvecklas helt till förmån för professionsutbildningar av olika slag. Det vore högst motiverat med ett livligare offentligt samtal om vad vi ska ha högre utbildning till och vilken roll humaniora egentligen har att spela i dagens samhälle.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons