X
Annons
X

En folkrörelse är inte statens verktyg

Filippa Reinfeldt och Kent Persson (M) riktar en uppmaning till kommunerna att villkora bidragen till idrottsföreningar för att de ska ta på sig ett samhälleligt uppdrag i folkhälsoarbetet (
Brännpunkt 12/3). Riksidrottsförbundet (RF) välkomnar en debatt om idrottens positiva betydelse för folkhälsan. Debattörerna verkar dock ha bristfälliga kunskaper om den svenska idrottsrörelsen.

Svensk idrott är en fri och självständig folkrörelse som består av fler än tre miljoner medlemmar och drygt 600000 ledare. Genom att så många idrottar bidrar vi högst påtagligt till folkhälsan. Men skälet till att så många är med i svensk idrott är engagemang, glädje och gemenskap.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X