Annons
X
Annons
X

En folkgrupp kan aldrig hållas ansvarig

REPLIK TILL DILSA DEMIRBAG-STEN M FL | RÄDDA BARNEN HUKAR FÖR HEDERSKULTUREN

Den som inte känner till Rädda ­Barnens arbete kring hedersfrågor riskerar att få intrycket att vi är fega (SvD Brännpunkt 2/2). Vi tar striden, men på det sätt vi uppfattar som mest effektivt för de barn som blir utsatta.

Rädda Barnens uppdrag är att verka för barnets rättigheter i enlighet med Barnkonventionen. Vi fördömer allt våld mot barn och unga. Våld och förtryck i hederns namn är komplext. Strukturella och kulturella analyser är viktiga.

Men en religion, kultur eller folkgrupp kan aldrig hållas ansvarig för övergrepp som begås av enskilda, även om det finns kulturella ­inslag.

Annons
X

I Sverige har vi under sex års tid arbetat långsiktigt och seriöst kring frågan om hedersrelaterat våld och förtryck. Fler än 500 flickor och pojkar har fått direkt stöd och hjälp från Rädda Barnens Centrum för barn och ungdomar i kris. Erfarenheter som vi sammanställt i en lärobok för yrkesverksamma.

På Rädda Barnens lokala och regionala kontor bedrivs arbetet genom samtalsgrupper, dialog och påverkansarbete.

Hedersrelaterade frågor har varit en del av vår internationella verksamhet sedan 1980-talet. Vi arbetar med de nationella partner som bäst känner förutsättningarna i varje enskilt land. Vi verkar för att lagar och praxis ska förändras i de länder som tillåter hedersrelaterat förtryck eller ser hedersmotiv som en förmildrande omständighet vid våldsbrott.

Det här är Rädda Barnens sätt att arbeta, men många krafter behövs i kampen mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Vi vill också påpeka att Överlevnadshandbok för flickor – om frihet och heder hittills har distribuerats gratis i närmare 30000 exemplar framförallt till ungdomar.

Rädda Barnen anklagas av artikelförfattarna för att ha utsatt forskaren Pernilla Ouis för censur. ­Anklagelsen saknar grund. Pernilla Ouis fick själv välja om hon ville ge ut sin del av rapporten i eget namn eller omarbeta den och ge ut den genom Rädda Barnen.

Hon valde det senare. Rädda Barnen förbehåller sig alltid rätten att granska och besluta över material som ges ut i vårt namn, material som vi använder i vårt fortsatta arbete för barns rättigheter, i det här fallet i Mellanöstern.

Charlotte Petri Gornitzka

generalsekreterare Rädda Barnen

Gunnar Löfberg

biträdande generalsekreterare Rädda Barnen

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X