Annons
X
Annons
X

En fjärdedel av treorna klarar inte matten

När Sveriges tredjeklassare för första gången har testats i nationella prov visar de tydliga brister när det gäller matematik. 27 procent av eleverna hade svårt att skilja de fyra räknesätten åt.

Det var i våras som nationella prov för första gången genomfördes bland tredjeklassarna. Syftet är att upptäcka kunskapsbrister tidigare och kunna åtgärda dem. Tidigare har nationella prov genomförts först i årskurs 5.

I Skolverkets rapport är det förståelsen för mattens fyra räknesätt som är det delprov eleverna har klarat sämst. Bara 73 procent av eleverna klarade kravnivån. Detta delprov handlade inte om att kunna räkna plus och minus utan om att välja ett räknesätt för att lösa en uppgift, alltså själva förståelsen för räknesätten.

– Det är bra att det är en avstämning redan i årskurs 3 så att det är tydligt vad som går bra och vad som behöver förbättras, säger Maj Götefelt, undervisningsråd på Skolverket.

Annons
X

– Vi tycker att proven har tagits emot väl. Det är ju helt nytt att lärare i årskurs 3 genomför prov, men det ger en trygghet i att ha en avstämning tidigt. Det finns ett stort intresse att följa upp det, säger Maj Götefelt.

När det gäller hela sammanställningen av treornas kunskaper visar det att flickor generellt presterar bättre än pojkar. I delprovet att skriva en berättande text om rädsla klarar 96 procent av flickorna det medan 89 procent av pojkarna gör det. Likaså klarar flickorna delprovet i stavning till 92 procent medan bara 79 procent av pojkarna klarar det.

– Just i svenska ser man en stor skillnad mellan pojkar och flickor. Provet ger ju inte svar på varför, men det här kanske ändå ger en anvisning till lärarna att jobba mer fokuserat när det gäller pojkarna, säger Maj Götefelt.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Hon tycker att det är viktigt att inte bara mäta kunskaperna utan att detta blir något som blir till en vinst för eleverna, i form av bättre prioriteringar och satsningar.

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X