Hans Ingvar Roth:En filosofisk livshållning gör individen stark

Den moderna människans strävan att uttrycka sin individualitet genom yrkesarbete och statusprylar kan leda till depressioner och stress. Den populärfilosofiske författaren Alain de Botton föreslår att vi tar hjälp av filosofin för att få ökat självförtroende och distans till ”massans tyranni”.

Under strecket
Publicerad
Annons

En känd svensk filosofiprofessor lär ha sagt följande ord vid ambulansfärden till sjukhuset strax innan han dog: ”Hur skall det nu gå med alla de böcker som jag inte hann skriva?”. Berättelsen – om den nu är sann – ger upphov till ett antal reflektioner. Många tycker säkert att det var sorgligt och beklämmande att dessa tankar om arbete och prestation dominerade filosofens sista timmar; borde han inte ha i stället ha gjort bruk av sin livsgärning i detta kritiska ögonblick och tagit det hela på ett mer ”filosofiskt” sätt? Man kan också ifrågasätta den stora vikt som den döende filosofen tillmätte sitt yrkesliv och sin egen betydelse. Borde han inte i stället ha varit tacksam över de framgångar som han ändå hade upplevt och tänkt på något helt annat i livets slutskede – exempelvis de nära och kära? En annan, mer välvillig tolkning är att det dramatiska ögonblicket fick filosofen att klamra sig fast vid något ytterst välkänt och handfast, för att klara av den svåra existentiella och fysiska smärtan under ambulansfärden.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons