Annons

En felaktig bild av hur DO arbetar

Publicerad

Skolinspektionens generaldirektör Ann-Marie Begler och Barn- och elevombudet Caroline Dyrefors-Grufman gör en felaktig tolkning av hur DO arbetar (
Brännpunkt 24/1). DO har under åren 2012–2014 ett särskilt fokus på trakasserier i skolan. Det innebär att sådana ärenden prioriteras av DO. Det är dock inte alltid av juridiska skäl möjligt att driva ärenden rättsligt.

Att utreda och driva ärenden till domstol är också bara ett av de verktyg som DO har till sitt förfogande för att ge utsatta barn upprättelse och åstadkomma en förändring. DO arbetar även på andra sätt för att barn och unga inte ska utsättas för diskriminering. Bland annat har DO valt att granska ett antal skolors förebyggande arbete avseende trakasserier.

Annons
Annons
Annons