X
Annons
X

Hans-Roland Johnsson: En febrig jakt efter evig plåga och salighet

Edvard Munchs porträtt av vännen Przybyszewski.  
Edvard Munchs porträtt av vännen Przybyszewski.  

Skönlitteratur kan inte, som teknologi, vetenskap eller ekonomi, fästas vid en över tiden linjär utvecklingslinje. Tvärtom, den relativiserar begreppet tid, och även om den ständigt förändras, innebär detta inte alltid att den förbättras. Litteraturen kan inte heller fästas vid geografiskt avgränsade platser; dess yttersta post utgörs förvisso av Homeros mäktiga epos från, troligen, 700-talet f Kr, men den kulturellt bevandrade läsaren, som vill sträcka sig ut över den västerländska kanons gränser, når antagligen ända till ”Berättelsen om Genji”, skriven av japanskan Murasaki Shikibu på 1000-talet. Det som är äldre och avlägset kan upplevas som aktuellt och nära, medan det som är modernt och hemmaproducerat inte så sällan framstår som förlegat och främmande. Den kvalitetssyftande litteraturen erbjuder oberoende av tid och rum både det välbekanta och det annorlunda. I det första fallet fungerar den då som identitetsbekräftande, i det andra antingen som inspirerande, kanske till och med livsomskapande, eller som så udda att den stöter bort oss eller enbart tillfredsställer vår nyfikenhet.

Edvard Munchs porträtt av vännen Przybyszewski.  

Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X