Annons
X
Annons
X

En fasa att se Syriens kristna fördrivas

Mord och kidnappningar är ett sätt att skrämma den minskande kristna minoriteten i Syrien och följer samma mönster som i Irak för några år sedan. Vi representerar 15 000 unga svenska ortodoxa och katolska kristna varav många av oss med rötter i Mellanöstern. Vi ser med fasa hur kyrkan i Syrien sakta utplånas, skriver en rad företrädare för olika kyrkor gemensamt.

[object Object]
En kyrka i den kristna byn Judeida i Syrien, som i februari i år träffades av granater. Foto: HUSSEIN MALLA/AP

BRÄNNPUNKT | SYRIEN

Det har nu gått mer än 100 dagar sedan biskoparna av Aleppo i Syrien kidnappades. Gregorios Yohanna Ibrahim, metropolit av den syrisk-ortodoxa kyrkan i Aleppo, och Bolous Yazigi, metropolit av den grekisk-ortodoxa kyrkan i Aleppo, är fortfarande försvunna.

De två biskoparna var den 22 april 2013 på väg hem efter att ha förhandlat om två kidnappade prästers frisläppande nära den turkiska gränsen. De blev då själva kidnappade och deras chaufför dödad. Ännu har ingen kidnappare framfört krav om lösensumma. Bara tystnad.

Det är en mordisk tystnad. Syftet är att skrämma den ständigt minskande kristna minoriteten i Syrien och följer samma mönster som i Irak för några år sedan. Det är en varning och ett hot för att fördriva den kristna minoriteten från sina hem och sitt land.

Annons
X

Följande är bara några av många händelser där kristna från olika traditioner har kidnappats, kyrkor förstörts, kristna fördrivits och flytt och andra mördats.

24-25 Mars 2012: Den syrisk-ortodoxa Um al- Zennar – kyrkan förstördes när syriska rebeller använde kyrkan som bas i strid med regeringstrupper. Kyrkan är känd bland syrisk-ortodoxa som den plats där jungfru Marias gördel förvarades i kyrkan som relik.

Februari 2012: Enligt en rapport från Agenzia Fide fanns det endast 1000 kristna kvar i Homs i februari 2012 jämfört med 160 000 kristna tillhörande olika kyrkor och biskopar innan kriget i Syrien började.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  December 2012: Den syrisk-ortodoxa prästen fader Fadi Haddad kidnappades när han lämnade sin kyrka i staden Qatana för att förhandla om frisläppande av en församlingsmedlem som kidnappats. En vecka senare hittades hans döda kropp vid en vägkant.

  Februari 2013: Den armenisk-katolske prästen fader Michael Kayal i Aleppo kidnappades av islamister och har inte hörts av sedan.

  Den grekisk-ortodoxa prästen fader Maher Mahfouz kidnappades vid samma tid och har inte heller hörts av.

  April 2013: De båda biskoparna metropolit Paul Yazigi och mor Gregorios Yohanna Ibrahim kidnappas.

  22 Juni 2013: Den syrisk-katolske prästen Francois Mourad dödas av en militant rebellgrupp i Ghassaniya när han sökte skydd i ett fransciskaner-kloster.

  Denna tystnad och hot är ett hot mot alla religiösa minoriteter i Syrien och strider mot FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna. Därför bör de två kidnappade biskoparna vara en viktig fråga för alla som värnar om rätten till ett liv i trygghet.

  De kristna kyrkorna ber i gudstjänst och bön ständigt om världens fred och att krigen ska upphöra. Kyrkan glömmer inte biskoparna och som ortodoxa och katolska ungdomsförbund och församling vill vi uppmana politiker att inte glömma kidnappningen därför att frågan berör oss alla.

  Vi representerar 15 000 unga svenska ortodoxa och katolska kristna varav många av oss med rötter i Mellanöstern. Vi ser med fasa hur kyrkan i Syrien sakta utplånas. Vi vill inte vara åskådare till denna etniska och religiösa rensning. Vi vill inte uppleva ännu en samtida rensning likt den i Irak. Vi vill framförallt inte låta vår tystnad eka i Syriens tomrum. Därför vädjar vi till Sveriges politiker och journalister och till alla kyrkor i Sverige att göra allt i sin makt för att lyfta frågan om Syriens förföljda kristna. Låt oss inte blicka tillbaka på den här massakern om ett antal decennier och klaga på att inget gjordes för ännu en svag grupp.

  JOSEF ASLAN

  ordförande Syrisk-ortodoxa Kyrkans Ungdomsförbund (SOKU)

  NASIF KASARJI

  ordförande Sveriges unga katoliker (SUK)

  ROBERT ABLAHAD

  ordförande Ungdomsinitiativet inom det syrisk-ortodoxa ärkestiftet i Sverige och övriga Skandinavien (UI)

  MIKAEL FÄLTHAMMAR

  diakon Kristi Uppståndelses Ortodoxa församling, Antiokias grekisk-ortodoxa patriarkat

  Annons
  Annons
  X

  En kyrka i den kristna byn Judeida i Syrien, som i februari i år träffades av granater.

  Foto: HUSSEIN MALLA/AP Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X