En familj utanför mallen

I Hadley Freemans släktkrönika ”House of Glass” väljer familjemedlemmarna olika vägar när Frankrike blir deras nya hemland.

Under strecket
Publicerad
Annons

Frågan hur den som kommer till ett land bör bete sig har diskuterats flitigt under 2000-talet. Begrepp som integration, assimilering och senast Moderaternas "funktionell anpassning" har lanserats. Ofta har diskussionen förts som om en modell ska passa alla, och dryftat hur väl hela folkgrupper stämmer eller inte gentemot detta ideal.

Hadley Freemans släktkrönika "House of Glass : The story and secrets of a twentieth century jewish family" (4th Estate) från förra året ger perspektiv på denna diskussion. Familjen hon skildrar består när den anländer till Paris i början av 1920-talet av farmodern Sara och hennes tre bröder, i Frankrike omdöpta till Henri, Jacques och Alex, samt modern Chaya. Pappa Reuben dog i sviterna av att ha stridit för Österrike-Ungern i första världskriget. Därefter lämnade familjen hembyn i det det då nybildade Polen, där pogromer och förföljelser gjorde tillvaron hopplös och farlig för en judisk familj.

Annons
Annons
Annons