Annons

En dyr lösning att bygga tillfälliga hus

Att bygga tillfällig bostäder diskuteras nu för att klara bostadskrisen, och husrum för alla nyanlända invandrare. Men så kallade modulhus blir varken billigare eller snabbare än vanliga hus, skriver Björn Wellhagen och Lennart Weiss.

Under strecket
Publicerad

De flesta är överens om att vi måste bygga mer för att få bukt med både den akuta bostadsbristen och det långsiktiga bostadsbehovet. Just nu ser vi också att de nyanländas bostadssituation är mer bekymmersam än någonsin. Därför är det allvarligt att det nu föreslås snabba och dyra lösningar som dessutom, i värsta fall, ger en ökad segregation.

Boverket har fått regeringens uppdrag att undersöka om modulbostäder, uppförda med tidsbegränsade bygglov kan lösa den akuta bostadsbristen för flyktingar. Men det finns starka motiv för regeringen att på sociala, ekonomiska och integrationspolitiska motiv säga nej till förslaget. Det visar en ny rapport som analysföretaget Evidens har tagit fram på uppdrag av Sveriges Byggindustrier och Veidekke.

Annons
Annons
Annons