Annons

Erik Bergqvist:En diktarfurste och hans lyriska ­demoner

Bertil Malmberg (1889–1958).
Bertil Malmberg (1889–1958).

Exekutionskommandon, perversa ekorrar, fradgande gudar, insekter och lallande åldringar – Bertil Malmbergs sena poesi var både märkvärdig och vagt otäck. En ny biografi närmar sig diktaren genom själva dikterna.

Under strecket
Publicerad

Joseph Brodsky återkom ofta till tanken att en poets biografi framför allt syns i dikten, långt mer än i yttre händelser. Till och med dikternas syntax – och i överförd mening, kan man tänka, ordval, meter, tonfall – säger mer än uppgifter om låt säga barndomen eller sociala miljöer. 

Resonemangets amplitud ligger förstås i att Brodskys egen författarväg – syntax, rim, för att inte tala om språkbyte – är otänkbar utan just yttre omständigheter. Utan historien. Ändå tror jag att han på något vis har rätt.

Annons
Annons
Annons