Annons

Erik Bergqvist:En diktarfurste och hans lyriska demoner

Bertil Malmberg (1889?1958).
Bertil Malmberg (1889?1958).

Exekutionskommandon, perversa ekorrar, fradgande gudar, insekter och lallande ?ldringar ? Bertil Malmbergs sena poesi var b?de m?rkv?rdig och vagt ot?ck. En ny biografi n?rmar sig diktaren genom sj?lva dikterna.

Under strecket
Publicerad

Joseph Brodsky ?terkom ofta till tanken att en poets biografi framf?r allt syns i dikten, l?ngt mer ?n i yttre h?ndelser. Till och med dikternas syntax ? och i ?verf?rd mening, kan man t?nka, ordval, meter, tonfall ? s?ger mer ?n uppgifter om l?t s?ga barndomen eller sociala milj?er.?

Resonemangets amplitud ligger f?rst?s i att Brodskys egen f?rfattarv?g ? syntax, rim, f?r att inte tala om spr?kbyte ? ?r ot?nkbar utan just yttre omst?ndigheter. Utan historien. ?nd? tror jag att han p? n?got vis har r?tt.

Annons
Annons
Annons