Annons

Mårten Schultz:En dålig idé att inte lyssna på myndigheternas råd

Uteservering på Medborgarplatsen i Stockholm.
Uteservering på Medborgarplatsen i Stockholm. Foto: Patrik C Österberg/TT

Allmänna råd förbjuder ingenting men det betyder inte att de saknar juridisk betydelse. Att inte lyssna på myndigheternas råd om social distansering är därför en dålig idé.

Under strecket
Publicerad

Bilder från uteserveringar där människor sitter axel mot axel och folksamlingar på picknickfiltar i parker har givit upphov till ilskna reaktioner. Om inte Folkhälsomyndighetens rekommendationer följs kommer vi att behöva stänga restaurangerna och barerna, har politikerna varnat.

Men behövs det verkligen förbud? Det finns redan uttalanden från myndigheterna om hur vi bör agera för att minska smittspridningen. Räcker det inte med dessa riktlinjer?

Samhället styrs med hjälp av regler. Grundlagen gör klart att den offentliga makten ligger hos riksdagen och riksdagen har lagstiftning som det viktigaste instrumentet för att utöva denna makt.

Men det finns även andra regler. En del av dessa har regeringen makten över. När det är regeringen som bestämmer så är det inte i lagstiftningsformen utan genom förordningar. Därutöver har myndigheter befogenhet att bestämma i vissa frågor. Myndigheternas regler kallas för föreskrifter. Samtliga dessa typer av normer är alltså bindande – de är regler i ordets rätta bemärkelse.

Utöver dessa regler om så kallad normgivning så finns det så kallade allmänna råd. De beskrivs på följande sätt i departementspromemorian Myndigheternas föreskrifter (Ds. 1998:43) som jag (på fullt allvar men sannolikt helt utan framgång) rekommenderar alla att läsa: ”Allmänna råd är regler som skiljer sig från föreskrifter genom att de inte är bindande för vare sig myndigheter eller enskilda.

Annons
Annons

I 1 § författningssamlingsförordningen definieras allmänna råd som sådana generella rekommendationer om tillämpningen av en författning som anger hur någon kan eller bör handla i ett visst hänseende. Det behövs inget särskilt bemyndigande för att en myndighet skall få besluta allmänna råd på sitt område.”

När myndigheter går ut med allmänna råd så uttalar de sig om hur någon eller alla bör agera, men råden skiljer sig från föreskrifter genom att de inte är uttalanden om hur man måste agera. Allmänna råd från myndigheter är dock något annat än ett råd från grannen om att jag borde passa på att köpa ny grill på rean. De utgör en tolkning av föreskrifter och kan därmed betraktas som en påbyggnad på de bindande reglerna. De har därtill en auktoritativ form och de publiceras på ett särskilt sätt, precis som författning.

Allt det här talar för att vi bör följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd. Det ligger dessutom i samhällets intresse. Myndigheten har tagit fram dessa normer för att förhindra smittspridning. Om man bryr sig om sin egen eller andras hälsa är det rationellt att följa dessa rekommendationer, så länge man inte har den expertis som krävs för att kunna göra en egen kvalificerad bedömning.

Det är dessutom generellt en god idé att efterkomma allmänna råd. Allmänna råd förbjuder ingenting men det betyder inte att de saknar juridisk betydelse. När domstolar tillämpar lagar, förordningar eller föreskrifter så är sannolikheten för att domstolarna tolkar reglerna på samma sätt som myndigheten gjort i de allmänna råden hög. Det håller inte alltid. Domstolarna är fria att göra sin egen tolkning – som kan gå stick i stäv även med en expertmyndighets tolkning. Men den allmänna prognosen för att de allmänna råden står sig i domstol är god. Mitt allmänna råd till allmänheten är därför att följa råden.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons