En ceremoni ska markera medborgarskap

Det svenska medborgarskapet bör bli mer symboliskt och användas som ett verktyg för integration. En ceremoni är ett sätt att markera detta, skriver integrationsminister Erik Ullenhag, som i dag presenterar en ny utredning.

Under strecket
Publicerad

Frågan vi måste ställa oss är hur vi på bästa sätt kan trygga att det finns en gemenskap, ett socialt kitt, som håller ihop samhället, skriver Erik Ullenhag.

Foto: ERIK ABEL/SCANPIX
Annons

När någon invandrar till vårt land ska signalen vara tydlig – vi vill att du ska bli en del av Sverige, snabbt komma i arbete och lära dig svenska. En del av en sådan signal är att tydligare än tidigare använda medborgarskapet som ett verktyg för integration. Målet är att invandrare ska känna tillhörighet till och bli en del av det svenska samhället och förhoppningsvis också bli svenska medborgare. Mot den bakgrunden presenterar jag i dag en ny medborgarskapsutredning.

Sverige är inte och bör inte förminskas till en samling olika etniska eller religiösa enklaver som lever i parallella världar utan ömsesidig kontakt med varandra. Ett samhälle som vill utvecklas måste våga diskutera, ompröva och värna om sina värderingar, våga ta konflikt och debatt om det önskvärda. I strävan efter gemenskap och bättre integration är det dags att vi även i Sverige börjar se medborgarskapet som en viktig del av integrations- processen.

Annons
Annons
Annons