Annons

En bit av lösningen på Sveriges matteproblem

Matematikkunskaperna blir bara sämre. Alla kan räkna ut att något måste göras. Att vidareutbilda mattelärarna är ett bra första steg.

Under strecket
SvD
Publicerad

Det är inte varje gång man har skäl att applådera när en myndighet föreslår att det ska läggas större resurser på den egna sektorn. Men när nu Skolverket föreslår en omfattande utbildningssatsning för höjd kvalitet i matematikundervisningen gör politikerna klokt i att spetsa öronen. Ett program av ungefär det här slaget får gärna finnas med redan när regeringen lägger sin budget den 20 september.

Sedan mitten av 1990-talet har svenska 15-åringars matematikkunskaper försämrats och resultattappet har varit större än i de flesta jämförbara länder. Vi ligger numera på högst medelmåttig nivå och försämringen har skett på bred front. Andelen mycket svaga elever har mer än fördubblats, och andelen som når den allra högsta nivån har minskat med fem sjättedelar.

Annons
Annons
Annons