Annons

En biltur kring Upplands järnbruk

Det är återigen full fart på vallonbruken i Uppland. Men ljuden från tunga hammare och forsande vatten har bytts mot glatt sorl från turister. Följ med på en tur.

Under strecket
Publicerad

Strömsberg.

Strömsberg.

Strömsberg.
Strömsberg.

Bilturen genom östra Uppland kan gå via fortfarande privatägda Harg ut till den gamla järnboden med de fina utställningarna, till Gimo med Knutsmassomuseet eller till Karlholm med lancashiresmedjan. Det finns många vallonbruk att besöka förutom ”de tre stora” Forsmark, Lövsta och Österby bruk.
Vallonbruken, de är cirka 25, ligger från Harnäs i norr till Rånäs i söder, från Söderfors i väster till Ortala i öster. Inte alla startade som vallonbruk, men under någon tid har vallonsmeder arbetat där. Antalet beror lite på hur strikt man vill vara. I landskapet finns också bruk utan vallonanknytning. Vira, med sin klingsmedja, är kanske det mest kända.
Mitt i vallonland ligger hjärtat, Dannemora gruvor, med den fina malmen, grunden till en av Sveriges mest lönsamma industrier. Mycket finns kvar av det gamla, bruksgator, smedjor, bodar. Ja, det kanske mest förvånande är att det så nyligen tog slut. Dannemora gruva lades ner 1992, efter malmbrytning i över 500 år. I dag kan den äventyrslystne få sitt, komma ner i gruvan till den eviga isen, eller, nytt för i år, klättra ovanför.

Annons
Annons
Annons