Annons

En bildande skola för framtidens samhälle

Med varje nytt läsår måste vi ställa oss de grundläggande frågorna om utbildningens – och bildningens – roll i samhället. Och samtidigt hur betygen på bästa sätt ska spegla elevernas kunskaper.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

En julimorgon åt jag frukost med Virginia Woolf på verandan i Roslagen, medan humlor och bin rotade bland johannesört och rudbeckia. Boken jag läste var ”Ett eget rum”, där hon skriver att ”Studenten som är skolad i forskning vid Oxbridge har utan tvekan någon metod för att fösa sin frågeställning förbi alla distraktioner till dess den springer på sitt svar, likt ett får springer in i sin fålla.” Woolf saknade högre studier, men hon förstod vikten av dem.

Om den student Virginia Woolf syftar på läste vid Oxford kunde han – för på hennes tid var studenten i motsats till idag huvudsakligen en han – besöka Bodleian-biblioteket. Där finns en medeltida spådomsbok där Sokrates och hans elev Platon avbildas. I bilden står dock eleven bakom den sittande läraren och instruerar denne vad han ska skriva.

Annons
Annons
Annons