En betydande kulturpersonlighet har gått ur tiden

Under strecket
Publicerad
Annons

Det händer ibland att en stor personlighet och betydande aktör i en nations kulturliv uppnår hög ålder och hinner gå till historien innan han - eller hon - lämnar scenen i rent fysisk bemärkelse. Detta gäller naturligtvis i högsta grad om Olof Lagercrantz, som avled i sitt hem på tisdagen, 91 år gammal, efter en lång tids sjukdom.

För en bredare allmänhet framstår han i denna vår senare historia framför allt som en av de mest kontroversiella debattörerna och opinionsbildarna under en betydligt mer dramatisk period än den vi nu upplever - detta sedan han 1960, efter tio år på posten som kulturchef, blivit allsmäktig chefredaktör för Dagens Nyheter. Den formidable polemikern Herbert Tingsten, som ville få in Sverige i Nato och förse landet med atomvapen, efterträddes därmed av en poet vars hjärta blödde för jordens fördömda och som avskydde USA-kapitalismen samt delade de ungas drömmar om ett nytt samhälle där all gammal förstelnad bråte kastats över bord.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons