Annons
X
Annons
X

En bank utan lån kan aldrig krascha

Hela vårt moderna finanssystem bygger på ett pyramidspel som för eller senare leder till katastrof. En ny kollaps lurar därför alltid runt hörnet. Det menar ekonomen Larry Kotlikoff vars radikala idé om ett helt nytt bankväsende får stöd från allt fler höjdare.

Från ett hörnrum på Boston University med stora fönster som vetter ut mot Charles­floden är det långt till lilla HQ Bank borta in Sweden.

Ändå är vårt
senaste svenska bankfiasko ett färskt exempel på det problem som sysselsatt ekonomiprofessorn Larry Kotlikoff i åratal. Hur förhindrar man att banker går under och drar med sig småsparare och hela samhället?

När det visat sig att HQ Bank spelat bort en miljard vid roulettebordet för långa tyska aktieoptioner och fått sitt tillstånd indraget av Finansinspektionen fick som bekant många kunder nog och ville plocka ut sina pengar.

Annons
X

Det var bara ett problem – ­kassavalvet var tomt. Konkursen hade varit ett faktum om inte Carnegie tagit över.

Alla banker i världen lever samma bräckliga liv – ungefär som att ha fast mark under fötterna i form av en planka trehundra ­meter över marken.

”Som banker fungerar i dag är den enda verkliga tillgången förtroende. Om förtroendet försvinner är det slut – ungefär som ett pyramidspel”, säger Larry Kotlikoff.

Stäng

SvD NÄRINGSLIVS NYHETSBREV – dagens viktigaste ekonominyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Spelet kallas bråkdelsreserver eller fractional reserve banking. Enkelt uttryckt går det ut på att varje tia som du sätter in på ett bankkonto kan banken förvandla till 90 nya kronor som den an­tingen kan låna ut eller som i ­fallet med HQ Bank, Lehman Brothers eller Bear Sterns satsa i diverse exotiska värdepapper.

  Bankerna chansar på att tillräckligt många kunder inte kommer vilja ha ut sina pengar samtidigt. Går allt bra är det frid och fröjd – bankerna tjänar pengar med dina pengar och du tror att de sitter säkert.

  Går det dåligt är det finito. Förtroendespelet spelas inte bara mellan sparare och bank utan också bankerna emellan.

  För en fyraåring skulle det här möjligen framstå som en ganska primitiv bluff men att ifrågasätta detta upplägg är ungefär som att börja demonstrera mot högertrafiken och det metriska systemet.

  Men det gör Larry Kotlikoff. Han menar att det är ett pyramidspel i flera led. För att förhindra förtroendekriser och sparflykt har många av världens länder höjt insättningsgarantin – det lägsta belopp på bankkonton som staten garanterar att man alltid får ut.

  Den amerikanska garantin omfattar i dag i storleksordningen 5 500 miljarder dollar men den myndighet som betalar ut pengarna förfogar över någon ynka procent av det beloppet.

  En ny finanskris skulle tvinga staten att trycka nya pengar som aldrig förr, enligt Kotlikoff.

  I både Europa och USA kommer nu nya regler som tvingar banker att ha mer eget kapital och hålla större reserver. Men det är förändringar på marginalen och gör ingenting för att bota den verk­liga sjukan enligt Kotlikoff: Att bankerna är en svart låda där ingen egentligen vet vad som sker.

  Han jämför med läkemedels­företaget Johnson &  Johnson. 1982 smugglade någon ned cyanid i några burkar av deras smärtstillare Tylenol och sju människor dog. Eftersom ingen visste vilka burkar som var förgiftade försvann hela marknaden över en natt. Bolaget svarade med att byta ut samtliga förpackningar mot nya med förseglad öppning. Förtroendet återvände.

  ”Nu försöker man reformera finansmarknaden genom att skicka ut lite vakter i butikerna och skriva kontrakt med begravningsbyråer för att ta hand om de döda på ett smidigare sätt”, säger Kotlikoff.

  Hans förslag är låta bankerna återgå till sin ursprungliga roll som renodlade förmedlare av tjänster.

  Modellen som han kallar för Limited purpose banking bygger på att bankerna blir som gigantiska fondhus. Varje krona på ett konto backas upp med av lika mycket tillgångar i form av obligationer eller andra papper, som en fond.

  När du tar ut ett bolån förvandlas det till en fond som någon annan kan investera i. Och så vidare. Bankerna skulle inte ta några egna risker.

  Alla lån skulle kreditvärderas av en statlig myndighet och genomlysningen skulle vara total. Spekulation skulle inte upphöra men det skulle hela tiden ske med egna pengar och inte som i dag med andras kapital.

  Skattebetalarna behöver aldrig rycka ut. En bank, precis som en vanlig aktiefond idag, skulle inte kunna gå omkull. När HQ Bank skakade var kunderna i HQ Fonder trygga.

  Idén betyder sannolikt slutet för hundramiljonersbonusarna på Wall Street och där skulle säkert många klassa Larry Kotlikoff som en udda kuf.

  Men listan på personer som stöder hans tankar är imponerande: där finns bland andra fem Nobelpristagare i ekonomi och chefen för Englands centralbank Mervyn King.

  Inte direkt kufarnas Hall of Fame.

  Fotnot: Limited purpose banking ­beskrivs i Larry Kotlikoffs bok Jimmy Stewart is dead: ending the world’s ongoing financial plague.

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X